Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Jeugdteams

Jeugdteams

Je kunt bij het CJG ook terecht voor specialistische (jeugd)hulp. Deze hulp wordt geboden door het jeugdteam. In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen. Ze bieden ondersteuning als je vragen hebt over of problemen hebt met opvoeden en opgroeien. Ook jongeren kunnen bij dit team terecht.

Bereikbaarheid

In Leiden zijn 7 jeugdteams. Deze teams zijn rechtstreeks bereikbaar via de volgende telefoonnummers en e-mailadressen.

Jeugdteam Leiden Noord en Boerhaave

071 204 16 03
jeugdteamleidennoordenboerhaave@jeugdteamslr.nl

Jeugdteam Leiden Merenwijk

071 204 16 04
jeugdteamleidenmerenwijk@jeugdteamslr.nl

Jeugdteam Leiden Binnenstad

071 204 16 03
jeugdteamleidenbinnenstad@jeugdteamslr.nl

Jeugdteam Leiden Roodenburg

071 204 16 02
jeugdteamleidenroodenburg@jeugdteamslr.nl

Jeugdteam Leiden Bos en Gasthuizen

071 204 16 04
jeugdteamleidenbosengasthuizen@jeugdteamslr.nl

Jeugdteam Leiden Stevenshof

071 204 16 04
jeugdteamleidenstevenshof@jeugdteamslr.nl

Jeugdteam Leiden Mors

071 204 16 04
jeugdteamleidenmors@jeugdteamslr.nl

Aanmelden jeugdteam

Voor informatie en aanmelding kun je terecht op de website van Jeugdteams Leidse Regio.

Bereikbaarheid buiten kantoortijden

In geval van crisis is er ook buiten kantoortijden altijd iemand bereikbaar.

Postadres

Heb je een brief voor het jeugdteam? Kijk voor het adres van het jeugdteam in jouw gemeente of wijk op de website van Jeugdteams Leidse Regio.

Zo helpen wij jou

Contact

Je kunt op verschillende manieren met het jeugdteam in contact komen:

  • Via de website of telefonisch
  • Via school
  • Via de huisarts
  • Via de jeugdgezondheidszorg bij het CJG
  • Via andere organisaties zoals kinderopvang, sportverenigingen enzovoort.

Samen je vraag bespreken

Met de medewerker van het jeugdteam bespreek je je vraag. Die medewerker en jij beslissen samen wat de volgende stap is. Mogelijk vraagt de medewerker hierbij advies aan zijn of haar team. Dit gebeurt in overleg met jou. Op die manier krijg je de hulp die nodig is.

Samen een plan maken

Daarna maak je samen een plan. In overleg met jou en het team krijg je een vaste contactpersoon. Zijn er meer hulpverleners nodig, dan is het belangrijk af te spreken wie wat doet. De hulpverleners stemmen dit met jou af. Ook het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (pgb) kan deel uitmaken van het plan.

Samenwerking

Hier zie je met welke organisaties we samenwerken binnen het team.

Eigen kracht

De medewerkers van het jeugdteam zijn betrokken en doen wat nodig is. Jouw contactpersoon blijft verbonden, totdat je op eigen kracht weer verder kunt.

Klachten

Heb je een klacht? Het jeugdteam zal er alles aan doen om samen tot een goede oplossing te komen voor de klacht. Neem hiervoor contact op met het jeugdteam. Je vindt de gegevens op de website Jeugdteams Leidse Regio.

Daarnaast kun je met klachten of vragen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze persoon is niet in dienst van het jeugdteam, en dus onafhankelijk.

Klachten over een PGB-besluit of het inschakelen van specialistische hulp kun je indienen bij de gemeente.

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Als je te maken hebt met jeugdhulp, heb je volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit geldt voor alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers. Hiervoor kun je terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

De vertrouwenspersoon luistert eerst naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. De vertrouwenspersoon neemt jouw verhaal altijd serieus. Hij of zij vertelt wat je rechten zijn en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief en bij een gesprek.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon.

Cursussen & activiteiten

Cursussen & activiteiten | Jeugdhulp

Uitgelicht