Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Jeugd- en Gezinsteams

Jeugd- en Gezinsteams

Je kunt bij het CJG ook terecht voor specialistische (jeugd)hulp. Deze hulp wordt geboden door het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om je snel en persoonlijk te ondersteunen als je vragen hebt over of problemen hebt met opvoeden en opgroeien. Ook jongeren kunnen bij dit team terecht. 

 

In Leiden zijn 6 JGT's. Deze teams zijn rechtstreeks bereikbaar op de volgende telefoonnummers.  

Jeugd- en Gezinsteam Leiden Noord en Boerhaave (CJG Noord)

088 254 23 58
info@jgthollandrijnland.nl

Jeugd- en Gezinsteam Merenwijk (CJG Noord)

088 254 23 59
info@jgthollandrijnland.nl

Jeugd- en Gezinsteam Binnenstad (CJG Midden)

088 254 23 60
info@jgthollandrijnland.nl

Jeugd- en Gezinsteam Roodenburg (CJG Midden)

Bekijk de Teamfoto

088 254 23 61
info@jgthollandrijnland.nl

Jeugd- en Gezinsteam Bos en Gasthuizen (CJG Zuid)

088 254 23 62
info@jgthollandrijnland.nl

Jeugd- en Gezinsteam Stevenshof en Mors (CJG West)

088 254 23 63
info@jgthollandrijnland.nl

Aanmelden Jeugd- en Gezinsteam

Aanmelden voor het Jeugd- en Gezinsteam kan via de daarvoor bestemde aanmeldwebsite. Vul je postcode in op het kaartje. Ben je al eerder aangemeld, dan kun je natuurlijk direct inloggen.

Bereikbaarheid buiten kantoortijden

In geval van crisis is er ook buiten kantoortijden altijd iemand bereikbaar.

Postadres

Heb je een brief voor het Jeugd- en Gezinsteam? Je kunt deze onder vermelding van de naam van het JGT-team sturen naar:

Postbus 11008
2301 EA Leiden

Zo helpen wij jou

Contact leggen

Je kunt op verschillende manieren met het JGT in contact komen:

  • Via de website of telefonisch
  • Via school
  • Via de huisarts
  • Via de jeugdgezondheidszorg bij het CJG
  • Via andere organisaties zoals kinderopvang, sportverenigingen etc.

Samen je vraag bespreken

Met de Jeugd- en Gezinswerker van het JGT bespreek je je vraag. Die medewerker en jij beslissen samen wat de volgende stap is. Mogelijk vraagt de medewerker hierbij advies aan zijn/haar team. Dit gebeurt in overleg met jou. Op die manier krijg je de beste hulp die nodig is.

Samen een plan maken

Daarna maak je samen een plan. In overleg met jou en het team krijg je een vast contactpersoon. Zijn er meer hulpverleners nodig, dan is het belangrijk af te spreken wie wat doet. De hulpverleners stemmen dit met jou af. Ook het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (pgb) kan deel uitmaken van het plan. 

Samenwerking

Hier zie je met welke organisaties we samenwerken binnen het team.

Eigen kracht

De Jeugd- en Gezinswerkers zijn betrokken en doen wat nodig is. Jouw contactpersoon blijft verbonden, totdat je op eigen kracht weer verder kunt.

Klachten

Heb je een klacht? Het Jeugd- & Gezinsteam zal er alles aan doen om samen tot een goede oplossing te komen voor de klacht. Lees meer over hoe je kunt klagen en wat er met je klacht zal gebeuren op de website Jeugd- & Gezinsteams

Daarnaast kunnen jeugdigen en ouders met klachten of vragen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze persoon is niet in dienst van het Jeugd- & Gezinsteam, en dus onafhankelijk. Klachten over een PGB-besluit of het inschakelen van specialistische hulp kun je indienen bij de gemeente. 

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hiervoor kun je terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, het Jeugd en Gezinsteam  of Centrum voor Jeugd en Gezin.  

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?    

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het Jeugd en Gezinsteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het Jeugd en Gezinsteam.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon.

Cursussen & activiteiten | Jeugd- en Gezinsteams