Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

 

De jeugdgezondheidszorg (of JGZ) is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In onze regio voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD de onderzoeken bij je kind uit. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en ontwikkeling van je kind. Bij hen kun je ook terecht met al je vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar.

Contactmomenten jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg nodigt je op een aantal momenten uit voor een afspraak in het Centrum voor Jeugd en Gezin of op school. Aan het eind van het gesprek bespreekt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige met je of en wanneer er een volgende afspraak nodig is.

We noemen dit onze contactmomenten.

Samen kijken wat nodig is

Als ouder neem je de gezondheid, veiligheid en het welzijn van je kind heel serieus. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige sluit hierop aan door je te ondersteunen en te adviseren en samen te kijken wat jij en je kind nodig hebben. Zo kan je kind zich in een veilige omgeving op een positieve en gezonde manier ontwikkelen. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige gebruiken hiervoor de methode GIZ. GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften. Elk onderwerp dat voor de ontwikkeling van je kind belangrijk is, kun je bespreken.

Vaccinaties

Ook de basisvaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt je kind van de JGZ-medewerkers.

Digitaal Dossier JGZ

De gezondheidsgegevens van je kind staan in het Digitaal Dossier JGZ. Meer informatie over het Digitaal Dossier JGZ kun je vinden bij de verschillende leeftijdscategorieën:

Filmpje: werkzaamheden jeugdgezondheidszorg

Bekijk hieronder een filmpje over de jeugdgezondheidszorg in onze regio. In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken verschillende professionals van de partners samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. De onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd door de GGD. Ben je zwanger? Bekijk dan ook eens het filmpje Centrum voor Jeugd en Gezin tijdens de zwangerschap.

 

Uitgelicht

Bekijk ook