opvoeden & opgroeien
Archief | Migratie/Peuter/Ontwikkeling/Sociaal-emotionele ontwikkeling/Emotionele ontwikkeling

Emotionele ontwikkeling

Naarmate kinderen zich emotioneel verder ontwikkelen, krijgen ze het vermogen om eigen gevoelens en die van anderen te herkennen. Ga je als ouder goed met je eigen emoties om en leid je zelf een evenwichtig leven, dan geef je het goede voorbeeld.

Wat is emotionele ontwikkeling?

Sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling hangen nauw samen. Kinderen leren om rekening te houden met anderen, zich te houden aan regels, op hun beurt te wachten, te delen, samen te spelen en nog veel meer sociale vaardigheden. Om dat te kunnen, moeten kinderen leren om hun eigen gevoelens en de gevoelens van anderen te zien, te begrijpen en ermee om te gaan.

Zelfkennis en zelfvertrouwen

Bij een goede emotionele ontwikkeling hoort ook zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Kinderen die zich emotioneel goed ontwikkelen, kunnen zich als ze wat groter worden goed inleven in anderen en daardoor goed met anderen samenwerken.

Gevoelens leren uiten

Een peuter heeft alle gevoelens die wij ook hebben, maar begrijpt die gevoelens nog niet. Peuters kunnen daar nog niet goed over praten en ze moeten nog leren hoe ze gevoelens op een goede manier kunnen uiten. Dat is voor een peuter nog heel lastig.

Ik en de ander

Je peuter ontwikkelt een eigen identiteit en merkt dat andere mensen ook gedachten en gevoelens hebben. Vanaf een jaar of 3 begint een kind zich stapje voor stapje een beetje in te leven in andere mensen. Dat gaat heel geleidelijk.

Hoe kun je de emotionele ontwikkeling stimuleren?

Als ouder kun je je kind helpen zich emotioneel goed te ontwikkelen. Door betrokken te zijn en er voor je kind te zijn, leg je een goede basis.

  • Laat kinderen merken dat je van ze houdt en reageer positief als ze iets goed doen.
  • Je kunt het inleven in gevoelens van anderen stimuleren door op gevoelens te wijzen en erover te praten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Kijk, je zusje huilt. Ze is verdrietig omdat ze haar knuffel kwijt is.’
  • Verwoord ook de gevoelens van je kind. Zeg bijvoorbeeld: ‘Je bent blij met die nieuwe pop, hè?’
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Je kind leert van kijken naar jou. Vertel daarom ook waarom je iets doet.
  • Ook boekjes voorlezen helpt je kind te leren om gevoelens van anderen te herkennen en erop te reageren.

Uitgelicht