Centrum voor Jeugd en Gezin
Thema's | Thema ADHD

ADHD

Alle kinderen zijn wel eens druk. Ze kunnen erg enthousiast of heel nerveus zijn waardoor ze zich onrustig gedragen. Als je merkt dat je kind erg vaak concentratieproblemen, impulsief gedrag, en onrustig gedrag laat zien en hierdoor erg belemmerd wordt in het dagelijkse leven, kan er sprake zijn van een vorm van ADHD. 

Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands is dat een aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis. Kinderen en jongeren met ADHD lopen vaak tegen problemen aan. Daar kunnen ze zelf niet veel aan doen.

Enkele voorbeelden van deze problemen zijn:

  • Ze kunnen zich moeilijk concentreren op een taak, een film of een activiteit die lang duurt.
  • Ze zijn snel afgeleid.
  • Als ze een opdracht hebben gekregen, vergeten ze wat ze moeten doen.
  • Ze slaan stappen over als ze bezig zijn met een opdracht of een spel.
  • Ze reageren zonder eerst na te denken over de gevolgen.
  • Ze vergeten regelmatig iets. Ze laten bijvoorbeeld hun spullen ergens liggen.
  • Ze zijn onrustig en bewegen veel.

Is het ADHD?

Natuurlijk is ieder kind wel eens onrustig of snel afgeleid. Dat hoeft niet te betekenen dat je kind ADHD heeft. Er kan ook een andere oorzaak voor het gedrag zijn.  Je kind heeft pas ADHD als bepaald gedrag váák voorkomt en het je kind  beperkt in het dagelijks leven.

Concentratieproblemen

Druk en impulsief gedrag

Temperament

Opstandigheid

Andere oorzaken

ADHD in verschillende leeftijdsfasen

ADHD wordt meestal herkend op de basisschool, maar de symptomen kunnen ook al eerder optreden.

Bespreek je zorgen

Als je je zorgen maakt, bespreek dit dan met bijvoorbeeld een medewerker van de opvang of peuterspeelzaal of met de leerkracht en/of interne begeleider van de school van jouw kind. Zo ontdek je of je kind het gedrag overal vertoont. Misschien is je kind alleen thuis zo druk. Of juist alleen als het ergens anders is.

Hulp zoeken

Als je denkt dat je kind zich anders gedraagt dan andere kinderen, kun je dit bespreken met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin  je voor hulp en advies terecht bij de pedagogisch adviseur of bij een medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam.

Je bespreekt het gedrag van je kind en waarom je je zorgen maakt. Samen beslissen jullie wat de volgende stap is. Soms kan de medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin zelf hulp en begeleiding bieden. Als het nodig is, kan specialistische hulp ingeschakeld worden.

Diagnose en advies

In overleg kan worden besloten dat nader onderzoek naar de ADHD symptomen van belang is. Daarvoor kun je terecht bij de basispsycholoog (met een diagnostiek aantekening) of de GZ-psycholoog. Vaak is deze verbonden aan een team van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

De psycholoog beslist aan de hand van het kennismakingsgesprek en het teamoverleg welke onderzoeken eventueel kunnen worden opgestart. Het team werkt goed samen met scholen. Vaak vindt vóór het onderzoek een gesprek plaats met de medewerker van de opvang of peuterspeelzaal, de leerkracht en/of de interne begeleider van de school van je kind. Zij beschikken ook over belangrijke informatie voor het onderzoek. 

Onderzoek

Het onderzoek is vaak uitgebreid en richt zich op het aandacht- en concentratievermogen van je kind. Dit wordt soms aangevuld met een onderzoek naar het intelligentieprofiel van je kind. Je kind kan bijvoorbeeld een of meerdere ochtenden worden uitgenodigd voor een testafname. Vaak wordt ook de moeder een keer uitgenodigd door de onderzoeker voor het invullen van uitgebreide vragenlijst over de ontwikkeling van je kind vanaf de zwangerschap tot op heden.  

Na de benodigde onderzoeken krijg je een verslag met testresultaten, conclusies en adviezen voor de ouders en leerkrachten. Dit verslag bespreek je vervolgens om te zien hoe de adviezen kunnen worden vertaald naar het dagelijks leven. Daarmee krijg jij en ook de verzorger/leerkracht goede handvatten om met bepaalde gedragingen om te gaan. 

Meer informatie

ADHD kent verschillende vormen. Kijk voor meer uitleg op Balansdigitaal.nl van oudervereniging Balans.

Cursussen & activiteiten

Cursussen & activiteiten | Thema: ADHD

Uitgelicht