Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Werkwijze

JeugdMATCH

Waarom JeugdMATCH

Opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Soms heb je daar als ouder (tijdelijk) wat extra ondersteuning bij nodig. Het kan dan voorkomen dat meerdere professionals bij jouw gezin betrokken zijn. In dat geval is het belangrijk dat ze goed met elkaar samenwerken.

De medewerkers van het CJG in Hollands Midden werken daarom met JeugdMATCH. Ook andere organisaties in Hollands Midden werken met JeugdMATCH. 

Wat is JeugdMATCH

JeugdMATCH is een online systeem dat professionals makkelijker met elkaar in contact brengt.

Als een professional bij jouw kind(eren) betrokken is, kan hij of zij dat in JeugdMATCH laten weten. Als 2 of meer professionals aangeven dat ze bij jouw gezin betrokken zijn, krijgen ze daar een mail over. Zij nemen dan contact met elkaar én met jou op, om zo te kijken hoe ze jullie het beste kunnen helpen. Zij mogen geen informatie over jouw gezin met elkaar delen als jij dat niet goed vindt.

In JeugdMatch staan alleen de contactgegevens van de professional en naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer van jouw kind. Er staat dus niets over wat er met jouw kind aan de hand is. Kinderen kunnen niet worden opgezocht in JeugdMATCH. Alleen professionals die in JeugdMATCH hebben vastgelegd dat ze bij jouw gezin betrokken zijn, kunnen zien welke andere professionals ook betrokken zijn.

Meer informatie

Als je meer wilt weten over JeugdMATCH, lees dan de folder JeugdMATCH voor ouders of bekijk eens het filmpje op www.verwijsindex.tv/ouders. Voor je kind vind je meer informatie in de folder JeugdMATCH voor jongeren en op de jongerenwebsite www.hoezitdat.info.

Wat doe je als je een klacht hebt

Ben je het niet eens met de vermelding in JeugdMATCH en kom je er met de professional niet uit, lees dan in de klachtenprocedure wat je kunt doen.